logo
Национален музей
"Христо Ботев"
гр. Калофер

Ботев - поет и публицист

„Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълня смисъл на думата; а който умре за свободата, той не умира само за своето отечество, а за сичкия свят.”

Макар и малко на брой, словесните и духовните ценности, които ни е завещал Ботев, не само запазват, но и увеличават значението си във времето. В неговото творчество има всичко - могъщия размах на размирния ХІХ век, страданията на поробения ни народ, надеждите и въжделенията на свободомислещите хора. В гениалната му поезия и огнена публицистика идеите за свободата, патриотизма, вярата в силата на разума имат не само национално, а общочовешко измерение.

През краткия си житейски път – 28 години - Христо Ботев написва 20 стихотворения и издава 4 самостоятелни вестника. Христо Ботев е съредактор и най-ценен сътрудник на Любен Каравелов при издаването на вестниците „Свобода” и „Независимост”.