logo
Национален музей
"Христо Ботев"
гр. Калофер

Ботевите вестници

Изображение

в. „Дума на българските емигранти”

На 10 юни 1871 г. в Браила излиза брой 1 на първия самостоятелен Ботев вестник, с мотото „Истината е свята, свободата е мила”. Във в. „Дума на българските емигранти” са публикувани едни от най-ярките публицистични творби на Христо Ботев.

Изображение

в. „Будилник”, г. І, бр. 1, 1май 1873 г.

Едновременно с участието си в списването на в. „Независимост”, Христо Ботев започва издаването и на втория си самостоятелен вестник „Будилник”. Карикатурите в него са идейно и текстово внушени от Ботев. Те са дело на полския художник Хенрих Дембицки, приятел на Ботев и революционерите от кръга на „младите”. Във вестника Ботев публикува най-добрите си фейлетони.

Изображение

в. „Знаме”, г. І, бр.1 от 8 декември 1874

Вестникът е редактиран и издаван от Ботев и се превръща в орган на българската национална революция. В него намират най-пълен израз обществено-политическите, философските и естетическите възгледи на Ботев.

Изображение

Печатната преса „Знаме”

На нея са отпечатвани броевете на в. „Знаме” от бр. 11, с нова заглавка и първият брой на последния Ботев вестник „Нова България”. След Освобождението Киро Тулешков откупува отново печатната преса и я пренася в България. От 1960 г. е на територията на Калофер, в музея на Ботев.

Изображение

в. „Нова България”, г. І, бр. 1, 5 май 1876 г.

Последният, четвърти вестник, основан и редактиран от Христо Ботев. Той редактира само брой 1. След смъртта му вестникът е продължен от съмишлениците му.

Галерия:

Виж още

Ботеви стихотворения

През краткия си житейски път – 28 години - Христо Ботев написва 20 стихотво...