logo
Национален музей
"Христо Ботев"
гр. Калофер

С безценните си реликви, богати фондове и музейни специалисти Национален музей „Христо Ботев” се е превърнал в утвърден център на ботевознанието. Музеят си сътрудничи с различни сродни музеи в страната, научни институти, държавни и обществени организации (Общонародна фондация „Христо Ботйов”, Общобългарски комитет и Фондация „Васил Левски” и др.). Музеят е включен е и в различни специализирани световни каталози - Museums of The World, The World of Learning и др.

Виж още

Работно време

Лятно и зимно работно време

Профил на купувача

Годишен отчет за дейността на Музей "Христо Ботев"

Дейности и услуги

Входни такси за музея и други услуги

Издания

Музеят е издател на рекламно-информационни брошури, които се разпространява...

Контакти

Контактите за връзка с музея на Христо Ботев