logo
Национален музей
"Христо Ботев"
гр. Калофер

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НМ "ХРИСТО БОТЕВ", КАЛОФЕР ЗА 2022 Г. (ТУК)

ГПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЙ "ХРИСТО БОТЕВ" - КАЛОФЕР (ТУК)

Виж още

Работно време

Лятно и зимно работно време

Профил на купувача

Годишен отчет за дейността на Музей "Христо Ботев"

Дейности и услуги

Входни такси за музея и други услуги

Издания

Музеят е издател на рекламно-информационни брошури, които се разпространява...

Партньори

Музеят си сътрудничи с различни сродни музеи в страната, научни институти, ...

Контакти

Контактите за връзка с музея на Христо Ботев