logo
Национален музей
"Христо Ботев"
гр. Калофер

Работно време

Лятно работно време

8.30 ч. – 17.30 ч.

Касата спира да продава билети в 17.00 ч. До 17.30 ч. посетителите напускат сградите и територията на музея.

Зимно работно време

8.30 ч. – 17.00 ч.

Касата спира да продава билети в 16.30 ч. До 17.00 ч. посетителите напускат сградите и територията на музея.

Mузеят работи без почивен ден!

МУЗЕЯТ НЕ РАЗПОЛАГА СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДОСТЪП НА ПОСЕТИТЕЛИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ (ДОПЪЛНИТЕЛНИ) ПОТРЕБНОСТИ!

Виж още

Профил на купувача

Годишен отчет за дейността на Музей "Христо Ботев"

Дейности и услуги

Входни такси за музея и други услуги

Издания

Музеят е издател на рекламно-информационни брошури, които се разпространява...

Партньори

Музеят си сътрудничи с различни сродни музеи в страната, научни институти, ...

Контакти

Контактите за връзка с музея на Христо Ботев