logo
Национален музей
"Христо Ботев"
гр. Калофер

Документи

Документалното наследство на Христо Ботев е една от най-съществените части на цялостното му творчество. То е запазено частично и е достигнало до нас в сравнително малък обем – 120 единици. В тях се включват оригинални документи (писма, телеграми, посвещения, протоколи, джобен бележник и др.), преписи (или чернови), обнародвани текстове, чиито оригинали са неизвестни и др., писани от Христо Ботев или отправени до него.

hidden

Писмо на Христо Ботев до Грудов, Кавалджиев и Странски, 17 май 1876 г, парахода „Радецки”

Изображение
Изображение

hidden

Оставката на Христо Ботев от БРК в Букурещ, 30 септември 1875 г., Букурещ

Изображение

hidden

Прощалното писмо на Христо Ботев до семейството му, 17 май 1876 г., парахода „Радецки”

Изображение

Виж още

Родословие

Майката на Ботев, по баща Ивана Стайкова Дрянкова, е родена в Калофер в сем...

Летопис

Летопис за живота на Христо Ботев

Снимките на Ботев

Най-известната фотография на Ботев е правена в ателието на фотографа Тома Х...

Лични вещи

Джобният часовник на Христо Ботев. Часовникът е принадлежал на Ботьо Петков...

Ботев в изобразителното изкуство

Образът на Христо Ботев е претворяван от почти всички известни български ху...