logo
Национален музей
"Христо Ботев"
гр. Калофер
Начало > Музей > Национален музей "Христо Ботев"

Музеен комплекс

Национален музей „Христо Ботев” е държавен културен институт с национално значение. В него се съхраняват, опазват и експонират лични вещи, документи, издания, произведения на българското изобразително изкуство и др. материали, свързани с живота и делото на Христо Ботев, неговото семейство и съратниците му. Основната дейност на музея е да издирва, изучава и популяризира движимите паметници на културата, свързани с жизниния революционен и творчески път на Ботев. За целта са създадени съответните отдели и фондове, в които се пазят над 5 000 музейни единици. Библиотеката на музея разполага с над 1 500 тома специализирана литература.

Изображение
Къщата на Христо Ботев отвътре

Музей „Христо Ботев” организира и участва в научни сесии и конференции от национален и регионален характер. За повишаване на интереса към родната ни история, музеят организира и приема редица тематични и художествини изложби. Така той се стреми да задоволи нарасналите интереси на многобройните си посетители.

Изображение
Къщата на Христо Ботев

НМ „Христо Ботев”, Калофер е изграден на мястото, където се е намирала последната къща на Ботевото семейство. Музейният комплекс е разположен в парк „Ботева градина”, създаден през 1926 г. и включва следните обекти – мемориална къща-музей, експозиционна зала, паметника на Ботев от 1930 г. и паметника на Иванка Ботева - майката на поета. Цялият ансамбъл е обявен за групов паметник на културата – историческо място с национално значение.Основен елемент в комплекса е къщата, в която е живял най-дълго Ботев. Той не е роден в нея, но я нарича „роден дом, защото тук прекарва детството си. В тази къща се завръща след учението си в Одеса и учителстването в Задунаевка. В нея получава и броя от Славейковия вестник „Гайда”, в който е публикувано първото му стихотворение „Майце си”. От този дом Ботев тръгва за „черна чужбина”, за да отдаде „сили и младост” за свободата на любимото си Отечество. Къщата е разрушена при опожаряването на града през 1877 г. По инициатива на калоферското гражданство и родолюбиви българи от цялата страна, сградата е възстановена по спомени на Ботевия брат о.з. ген. Кирил Ботев и по-стари калоферци. Проектът е разработен от арх. Балтаджиев и строежът започва през 1942 г. Официално е открита като музей на 2 юни 1944 г.

Мемориалната къща-музей представлява едноетажна полумасивна сграда с четирискатен покрив и еркерно изнесен голям чардак. В нея, с етнографски материали от епохата на Възраждането, е пресъздадена обстановката, в която е израстнал Ботев. Оригинални експонати са чекръкът и шевната машина на баба Иванка.

Изображение
Софра

Музейният комплекс „Христо Ботев” включва:

• Мемориална къща-музей: Къщата, в която най-дълго е живяло семейството на Ботев. Възстановена през 1942-1944 г. по спомени на Ботевия брат оз. ген. Кирил Ботев и по-възрастни калоферци. Оригинални експонати в нея са чакръкът и шевната машина на баба Иванка – майката на Ботев;

• Експозиционна зала: Построена през 1973 г. В експозицията преобладават фотосите и снимковият материал. Оригинални експонати са: единствените запазени лични вещи на Ботев – джобен часовник и писалищни принадлежности; печатната преса “Знаме”; печатната преса на Димитър Паничков; лични вещи на Венета и Иванка Ботеви. Други интересни експонати са макетът на парахода “Радецки” и знамето на Ботевата чета

Изображение
Експозиционна зала

• Паметникът на Христо Ботев от 1930 г.: първият паметник на Ботев в Калофер, автор Кирил Георгиев;

• Паметникът на баба Иванка – майката на Ботев, авт. проф. Мандов

• Мемориален парк “Ботева градина”: създаден през 1926 г. на мястото, където се е намирала къщата на Ботев; засаден с редки дървесни видове. Целият музеен комплекс е обявен за групов паметник на културата – историческо място с национално значение.

Галерия:

Виж още

Даскал Ботево училище

Училището е изградено по инициатива на Ботьо Петков – бащата на Христо Боте...