Партньори


С безценните си реликви, богати фондове и музейни специалисти Национален музей „Христо Ботев” се е превърнал в утвърден център на ботевознанието. Музеят си сътрудничи с различни сродни музеи в страната, научни институти, държавни и обществени организации (Общонародна фондация „Христо Ботйов”, Общобългарски комитет и Фондация „Васил Левски” и др.). Музеят е включен е и в различни специализирани световни каталози - Museums of The World, The World of Learning и др.

Copyright 2013 botev | botev.bg | Всички права запазени.