Работно време

 

Л Я Т Н О   Р А Б О Т Н О    В Р Е М Е

8.30 ч – 17.30 ч.

 

Касата спира да продава билети в 17.00 ч.

До 17.30 ч. посетителите напускат сградите и  територията на музея.

 

З И М Н О   Р А Б О Т НО   В Р Е М Е

8,30 ч. – 17,00ч.

 

 

Касата спира да продава билети в 16.30 ч.

До 17.00 ч. посетителите напускат сградите и територията на музея.

 

 

 

Mузеят работи без почивен ден!

 

 

 

МУЗЕЯТ НЕ РАЗПОЛАГА СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА  ДОСТЪП НА ПОСЕТИТЕЛИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ (ДОПЪЛНИТЕЛНИ) ПОТРЕБНОСТИ!

 

 

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,

 

Във връзка с обявената от Министерски съвет извънредна епидемична обстановка, посещението на музейните обекти на Национален музей „Христо Ботев” ще се осъществява САМО при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки и разпоредбите от Заповеди № РД-01-262 и РД-01-263 на министъра на здравеопазването, както следва:

-  спазване на изискванията за социална дистанция от 1,5 м.;

-  в музейните експозиции на закрито ще се допускат само посетители с маски или друго средство, покриващо носа и устата (кърпа, шал, шлем и др.) и след направена дезинфекция на ръцете на входа;

-  създаден е пропускателен режим по отношение броя на влизащите – до 20 посетители едновременно, с цел да се избегне струпване на много хора в едно пространство – закрито или открито;

-  на територията на музея няма да бъдат допускани лица с прояви на видими симптоми на заболяване като треска, кашлица, затруднено дишане и отпадналост;

- екскурзоводски беседи няма да бъдат изнасяни.

Всички желаещи да посетят Национален музей „Христо Ботев” трябва да се съобразяват с тези изисквания и с всички указания на музейните служителите на място. 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 botev | botev.bg | Всички права запазени.