Ботеви стихове


Първата поетична творба на Христо Ботев – стихотворението „Майце си” е публикувано във Славейковия вестник „Гайда”, г. ІІІ, брой 19 от 15.ІV. 1867 г.

Последното стихотворение на Христо Ботев е „Обесването на Васил Левски”. За пръв път то е публикувано в стенен „Календар за 1876 г.” (Каледарът е загубен)

Единствената издадена приживе стихосбирка с Ботева поезия е “Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова”, отпечатана през есента на 1875 г.

Майце си

 

Ти ли си, мале, тъй жално пела,

ти ли си мене три годин клела,

та скитник ходя злочестен ази

и срещам това, що душа мрази?


Бащино ли съм пропил имане,

тебе ли покрих с дълбоки рани,

та мойта младост, мале, зелена

съхне и вехне люто язвена ?!


Весел ме гледат мили другари,

че с тях наедно и аз се смея,

но те не знаят, че аз веч тлея,

че мойта младост слана попари !

Отде да знаят? Приятел нямам

да му разкрия що в душа тая;

кого аз любя и в какво вярвям –

мечти и мисли – от що страдая.


Продължи >>>

 

Copyright 2013 botev | botev.bg | Всички права запазени.