Документи

Документалното наследство на Христо Ботев е една от най-съществените части на цялостното му творчество. То е запазено частично и е достигнало до нас в сравнително малък обем – 120 единици. В тях се включват оригинални документи (писма, телеграми, посвещения, протоколи, джобен бележник и др.), преписи (или чернови), обнародвани текстове, чиито оригинали са неизвестни и др., писани от Христо Ботев или отправени до него.

 

 Писмо на Христо Ботев до Грудов, Кавалджиев и Странски, 17 май 1876 г, парахода „Радецки”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставката на Христо Ботев от БРК в Букурещ, 30 септември 1875 г., Букурещ

 

Прощалното писмо на Христо Ботев до семейството му, 17 май 1876 г., парахода „Радецки”

 

 

 

 

Copyright 2013 botev | botev.bg | Всички права запазени.