Снимки на Ботев

  Христо Ботев, май 1875 г., Букурещ. Най-известната фотография на Ботев е правена в ателието на фотографа Тома Хитров. От нея са запазени най-много копия.

 

 

 

 

 

 

 

  Христо Ботев с българи ученици в Одеса, краят на април 1865 г.

  Първата, най-малко известна фотография на Христо Ботев.

  Ботев е първият, седнал в дясно

 

 

 

   Христо Ботев, Никола Славков и Иван Драсов, септември 1875 г., Букурещ

 

 

 

 

 

 

 

  Христо Ботев и братята му Стефан, Кирил и Боян, април или май 1876 г. Последната снимка на Христо Ботев

 

Copyright 2013 botev | botev.bg | Всички права запазени.